This site is part of the Informa Connect Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 3099067.

Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á
Networking Dinner | 04.12.2023
Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á | 05 - 06.12.2023
Khách sạn The Reverie SaigonHồ Chí Minh, Việt Nam

CƠ HỘI KẾT NỐI

 

Networking Dinner

Quyền lợi miễn phí dành cho tất cả khách mời đã đăng ký
Lựa chọn tham dự tiệc tối - The Coffee Dinner để kết nối cùng cộng đồng ngành cà phê tại Hội nghị Cà phê Quốc tế Châu Á. The Coffee Dinner là cơ hội để giao lưu, trò chuyện và chia sẻ cùng những nhà sản xuất, rang xay, kinh doanh và nhà quản lý, điều hành cấp cao trong doanh nghiệp cà phê tại Việt Nam nói riêng cũng như khu vực nói chung, mang đến cơ hội tuyệt vời để tạo dựng các mối quan hệ mới.

Sự kiện được miễn phí cho tất cả khách mời đã đặt vé tham dự Hội nghị (vui lòng chọn tùy chọn tiệc tối để xác nhận đặt chỗ của bạn).
Địa điểm: Saltus Rooftop - GEM Center
Thời gian: 18:00

Địa chỉ:

Saltus - Tầng 7
GEM Center,
Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Phường Đa Kao,
Quận. 1, TP.HCM.