This site is part of the Informa Connect Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 3099067.

Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á
Networking Dinner | 04.12.2023
Hội Nghị Cà phê Quốc Tế Châu Á | 05 - 06.12.2023
Khách sạn The Reverie SaigonHồ Chí Minh, Việt Nam

TÌM HIỂU CÁC ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG, KHÁM PHÁ CƠ HỘI KINH DOANH VÀ HỢP TÁC TRONG CÁC DỰ ÁN SÁNG TẠO MỚI

Tối ưu hóa trải nghiệm của bạn tại Hội nghị bằng cách truy cập ứng dụng ngay hôm nay!

Đặt vé ngay để trở thành một trong những khách tham dự sớm nhất có tên trên ứng dụng ConnectMe!

ĐƯỢC RA MẮT HAI TUẦN TRƯỚC SỰ KIỆN, ỨNG DỤNG SẼ GIÚP BẠN

Đặt cuộc họp

Xem danh sách đại biểu đầy đủ

Chọn các phiên trình bày muốn tham gia

Xem lịch trình hội nghị mới nhất

Tải tài liệu bài thuyết trình tại sự kiện vào túi hồ sơ trực tuyến trên ứng dụng

Tạo liên hệ mới và duy trì liên hệ sau sự kiện

Tìm các nhà trưng bày về sản phẩm mong muốn

Quét mã QR tại các gian hàng để tải brochure giới thiệu sản phẩm vào túi hồ sơ trực tuyến trên ứng dụng

Quét hình ảnh các phiên họp tại Hội nghị để biết nội dung chính

Tham gia bình chọn và xem kết quả

Đặt câu hỏi trong suốt các phiên họp trực tiếp

Xem các khách tham dự đang có mặt và tạo kết nối

ĐẶT VÉ NGAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI TRUY CẬP ỨNG DỤNG SỚM NHẤT!

Hãy tối ưu hóa trải nghiệm của bạn tại Hội nghị bằng cách đặt vé ngay hôm nay! Tất cả khách tham dự đã hoàn thành thanh toán sẽ có quyền truy cập vào ứng dụng từ ngày 21 tháng 11.

Đừng bỏ lỡ cơ hội truy cập sớm vào ứng dụng để nhận các thông tin mới nhất và kết nối cùng cộng đồng ngành cà phê châu Á!